Make your own free website on Tripod.com


BU SİTEYİ HAZIRLARKEN FAYDALANDIĞIM KAYNAKLAR

ESERLER (Hadis ve Sünnetle Alakalı Olanlar)
 1. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Müellifi: ez-Zebidi, Mütercimi ve Şarihi: Kamil Miras. Ankara, Onikinci Baskı.
 2. Kütüb-i Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof.Dr.İbrahim Canan.
 3. Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, Prof.Dr.Subhi es-Salih, çeviri: Prof.Dr.M.Yaşar Kandemir.
 4. el-lü'lüü ve'l-mercan, İMAM-I BUHARİ VE MÜSLİM'İN İTTİFAK ETTİKLERİ HADİSLER, Muhammed Fuad Abdulbaki, Terceme: İsmail Kaya, İsmail Hakkı Uca, Merve Yayın-Dağıtım.
 5. Hatib Bağdadi'ye göre HADİS ÖĞRENİMİ, Doç.Dr.İsmail L.ÇAKAN, Erkam yayınları.
 6. Mevzu Hadisler, Menşei Tanıma Yolları Tenkidi, Prof.Dr.M.Yaşar Kandemir, İFAV.
 7. Büyük İslam Tarihi, Asr-ı Saadet, Ömer Rıza Doğrul, Eser Neşriyat ve Dağıtım.
 8. Rasulullah'tan (sav) Dualar Zikirler (açıklamaları, faydaları), İmam İbn-i Kayyım el-Cevziyye, Türkçesi: Bekir Ali Bilgiç, Petek Yayınları.
 9. İlmihal I - İman ve İbadetler, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.
ESERLER (Diğer...)
 1. Büyük Türkçe Sözlük, Dr.Mehmet Doğan, Ülke Yayın Haber Tic.Ltd.Şti.
 2. Java Script Örnekleri, Mehmet Eğitmen, Seçkin Yayınevi, Ankara 1998.

LİNKLER


 1. Ana Sayfa ve bu sayfadaki arka plan rengi değişen link özelliğini zoque.com'dan uyarladım. Yeni
 2. Veda hutbesi sayfasındaki Krom başlığı Adobe PhotoShop ile luna.ch/gfx/ps_kromtext1.asp sayfasındaki bilgilerle hazırladım. Yeni
 3. Ana Sayfada kenarlardaki sunnahhadith yazısını homestead.com/famer/files/frameset.htm'dan esinlendim. Yeni
 4. Ana Sayfadaki yukarıya doğru kayan yazıyı angelfire.com/sc/cuneytcakar'dan esinlendim. Yeni
 5. Ana Sayfadaki email ekleme-arama kutularının şeklini muzikkutusu.com'dan esinlendim. Yeni
 6. Arama motorunu (Search Engine) freefind.com'dan aldım.
 7. Sayacı (Counter) thecounter.com'dan aldım.
 8. Sitemin cache'e atılmasını önleyen kodu bedavamaster.com'dan aldım.
 9. Yazı arkaplanına  renk verme  özelliğini surfcenter.cjb.net'dan esinlendim.
 10. -style type="text/css- bölümündeki { font-weight'e bolder} özelliğini vermeyi ve Ana Sayfanın en altındaki Sunnahhadith Home Page yazısı üstüne gelince arka planına renk verme özelliğini freehosting1.at.webjump.com/9a38900f9/ma/mavibere-webjump/bigtext.htm'dan esinlendim.
 11. (Hakkında sayfasındaki) Cursor'u livecursors.com'dan aldım.
 12. (Hakkında sayfasındaki) Mouse hareket ettiğinde onu takip eden çizgi özelliğini (target) abys.cjb.net'den aldım.

Not: Burada şu an sitede kullandığım kaynaklar yer almaktadır. Daha önce kullanıp şu an kullanmadığım kaynaklar yer almamaktadır.