Make your own free website on Tripod.com

Günün Hadisi Bölümünde Yayınlanmış Hadisler

Rasulüllah (sav) şöyle buyurmuştur:
"İman altmış küsur şubedir. Haya da imandandır.
Bir zat Peygambere (sav) "İslamın hangi işleri daha hayırlıdır?" diye sordu.
"Yemek yedirirsin ve tanıdığına-tanımadığına selam verirsin.
buyurdu."
Ey Allahın Rasulü! İslamın hangisi en faziletlidir?" dediler.
"Müslümanların, dilinden ve elinden selamette kaldığı kimsedir.
cevabını verdi."
Rasulüllah (sav) şöyle buyurdu:
"Hiçbiriniz ben kendisine çocuğundan, babasından
ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.

Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
"Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini, kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz.
Nebi (sav) şöyle buyurmuştur:
"Allaha ve ahiret gününe iman edip inanan kişi, komşusuna eza etmesin ve
Allaha, ahiret gününe iman eden her kişi misafirine ikram etsin ve
Allaha, ahiret gününe iman eden her kişi ya hayır söylesin, yahut da sussun.

Nebiyyi Muhterem (sav) buyurdu ki:
"Münafıkın alametleri üçtür:
Söz söylerken yalan söyler,
Vaad ettiği vakit sözünde durmaz,
Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Rasulü Ekrem (sav) buyurdu ki:
"Herhangi bir kimse kardeşine
"ey kafir!" derse muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesiyle döner.

Rasulullah (sav) buyurdu ki:
"Müslümana sövmek fasıklık ve onunla mukatele ise küfürdür."
Rasulullaha (sav): "Amelin hangisi efdaldir?" diye soruldu.
"Allaha ve Rasulüne iman
buyurdu. "Ondan sonra hangisi?" diye soruldu.
"Allah yolunda cihad
buyurdu. "Ondan sonra hangisi?" diye soruldu.
"Makbul (olmuş) Hac
cevabını verdi.
Huzeyfe (ra) şöyle dedi: Nebinin (sav):
"Koğuculuk eden cennete giremez."
buyurduğunu işittim.
Rasulullah (sav):
"Allah fiilen yapmadığı ve dil ile konuşmadığı müddetçe
ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri günahlarını cezalandırmamıştır."

buyurdu.
Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Sizden herhangi biri hakiki müslüman olursa,
işleyeceği her iyilik on misliyle yediyüz misline kadar kat kat yazılır.
Yapacağı her kötülük ise aynıyla yazılır."

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Her peygamberin bir duası vardır.
Ümmeti hakkında onunla dua etmiş ve duası kabul olunmuştur.
Ben ise duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat kıldım."

Rasulullah (sav) şöyle buyurur:
"Kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azab görecek olanı vallahi öyle bir kimsedir ki,
onun iki ayağı altının çukurlarına ateş parçası konur, bunun tesiriyle beyni kaynar."

--Allahım cümlemizi cehennem azabından koru, Amin--
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Eğer ümmetimin üzerine (yahud insanlar üzerine) meşakkat vermekliğim olmasaydı,
onlara herbir namaz sırasında misvak kullanmayı emrederdim."

Aişe (ranha) şöyle dedi:
Nebiyyi Muhterem (sav) ayakkabı giymekte, saçını sakalını taramakta abdest almakta;
hasılı bütün işlerinde sağdan başlamaktan hoşlanırdı."
Rasulullah (sav) buyurdu ki:
"Cuma günü imam hutbe irad ederken arkadaşına
sus (dinle!) desen (yine de) lüzumsuz söz söylemiş olursun."

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Müezzinin nidasını işittiğiniz zaman siz de onun dediği gibi deyiniz."
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Sizler bir tek hurmanın yarısı ile de olsa ateşten korunun."
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Zenginlik mal çokluğundan değildir.
Fakat hakiki zenginlik gönül ve nefis zenginliğindendir."

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Sizden birinizin bir kucak odun demetlemesi
(sonra bu demeti) sırtına (yükleyip bunu satması) kendisi için
verecek yahut vermeyecek olan bir kimseye gidip istemesinden elbette çok hayırlıdır."

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Kurban kesecek güçte olup da kesmeyen namazgahımıza yaklaşmasın."
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Muhakkak ki Allah, kulun bir şey yiyip
hamdetmesinden veya bir şey içip hamdetmesinden razı olur."

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Sizin en hayırlınız Kuran-ı Kerimi öğrenen ve öğretendir."
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Evlerinizi kabirlere çevirmeyin,
içerisinde Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar."

Rasulullahın (sav) duasının çoğu:
"Allahumme atina fid-dünya haseneten
ve fil-ahirati haseneten ve qina azaben-nar.
(Allahım bize dünyada da bir hayır,
ahirette de bir hayır ver, bizi cehennem azabından koru)"
idi.
Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Allahım acizlikten, tembellikten,
korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan,
cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım,
hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım."


-- Bitti --