Make your own free website on Tripod.com

HADİSLERLE DUALAR

UYKUDA KORKANIN OKUYACAĞI DUA
Büreyde (ra) şöyle rivayet ediyor: Halid ibn-i Velid, Nebi'ye (as) şikayet ederek dedi ki:
- Ey Allah'ın Rasulü! Geceleyin uykum kaçıyor, uyuyamıyorum.
Nebi (as) cevap verdi:
-Yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:
"Yedi kat semanın ve bunların gölgelediği şeylerin Rabbi olan Allah'ım! Yerdekilerin, şeytanların ve onların sapturdıklarının Rabbi olan Allah'ım! Yaratıklarının hepsinin benim aleyhimde aşırı gitmelerinin şerrine karşı bana komşu ol! Senin komşun yüce olur. Senin övgün yüce olur. Senin dışında ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur, ancak Sen varsın."

(Tirmizi, Deavat: 3518, isnadı kuvvetli olmayan hadistir, demiştir)

EZAN DUASI
Cabir (ra), Rasulüllah'dan (sav) rivayet eder:
"Allah'ım! Bu davet-i tammenin bu salat-i kaimenin yani kılınmak üzere olan namazın ey Rabbi Celili! Muhammed'e (as) fazileti ihsan et. Bir de kendisine va'dettiğin Makam-ı Mahmud'u verip oraya vardır. Hiç şüphe yoktur ki Sen va'dinden dönmezsin, diye ezanı duyunca dua ederse ona şefaatım kıyamet gününden vacip olur."
(Buhari, Ezan: 2/77-78)

İSTİHARE DUASI
Cabir İbn-i Abdillah'tan (ra) şöyle rivayet edilmiştir:
Cabir (ra) demiştir ki: Rasulüllah (as) Kur'an'dan bir sure öğretir gibi (büyük küçük) işlerimizin hepsinde bize istihare (duasını) talim ederek buyurdu ki:
"Sizden biriniz, bir işe kalben azmettiğinde o kimse farz değil, (istihare niyetiyle nafile olarak) iki rekat namaz kılsın. (Namazdan) sonra şöyle di(ye dua et)sin:
"Ya Rab! (Hakkımda hayırlısını) bildiğin için Sen'den ben, hayırlısını (bildirmeni) dilerim. Ve gücün yetiştiğinden, Sen'den beni kudretlendirmeni dilerim. Ya Rab! Hayırlı olan cihetin tebyin ve takdirini Sen'in o büyük fazlından isterim. Allah'ım! Sen'in (her şeye) gücün yeter, halbuki benim yetmez. Sen (her şeyi) bilirsin de halbuki ben bilmem. Muhakkak Sen, şuurumuzdan uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Ya Rab! Bilirsen (ki, bildiğinde hiç şüphe yoktur) şu azmettiğim iş dinime, dünya ve ahiretime taalluku cihetiyle benim için hayırlıdır, bunu bana mukadder kıl, (beni buna muvaffak kıl) ve bunu bana müyesser kıl. Sonra işlemeye kudret bahşettiğin ve bana müyesser kıldığın bu işi, bana mübarek kıl, (hayr-ü bereketini arttır). Yine bilirsen (ki, bildiğinde hiç şüphe yoktur) şu azmettiğim iş dinime, dünya ve ahiretime taalluku itibariyle benim için şerdir, bu işi benden, beni (ve gönlümü) de bu işten çevir. Ve hayır, her nerede ise o hayrı bana makdur (ve müyesser) kıl. Sonra nefsimi, bu hayr-ı makdure razı kıl.

Cabir (ra) demiştir ki: istihare eden mü'min, (duanın "bu iş" diye kinaye tarikıyla zikredilen her yerinde) hacetini adıyla anar, (tasrih eder).
(Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, IV.cilt, s.132, 598.Hadis)

--Devam edecek inşallah--


1- Bu özeti yaparken "Rasulullah'tan (sav) Dualar Zikirler (açıklamaları, faydaları), İmam İbn-i Kayyım el-Cevziyye, Türkçesi: Bekir Ali Bilgiç, Petek Yayınları" eserinden faydalandım.